book online

Winter season 2016/2017
December 16, 2016 to Easter mondat April 17, 2017

The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Pokoje

Bez względu na porę roku, po ciężkim dniu definitywnie należy się odpoczynek. Dla naszych Gości mamy do dyspozycji pokoje dwu, trzy i czteroosobowe. W każdym pokoju znajduję się łazienka oraz telewizor. Posiadamy 45 miejsc noclegowych:
– 12 pokoi 2-osobowych z pojedynczymi łóżkami,
– 2 pokoje 2-osobowe z łóżkami małżeńskimi,
– 3 pokoje 3-osobowe,
– 2 pokoje 4-osobowe typu studio.

– 60 zł/osoba bez wyżywienia w pokoju dwuosobowym (minimum dwie doby)
cena za pokój dwuosobowy bez wyżywienia 120 zł (minimum dwie doby),
– 60 zł/osoba bez wyżywienia w pokoju trzyosobowym (minimum dwie doby)
cena za pokój trzyosobowy bez wyżywienia 180 zł (minimum dwie doby),
– 60 zł/osoba bez wyżywienia w pokoju czteroosobowym (minimum dwie doby)
cena za pokój czteroosobowy bez wyżywienia 240 zł (minimum dwie doby).

– 70 zł/osoba bez wyżywienia w pokoju dwuosobowym (jedna doba)
cena za pokój dwuosobowy bez wyżywienia 140 zł (jedna doba),
– 70 zł/osoba bez wyżywienia w pokoju trzyosobowym (jedna doba)
cena za pokój trzyosobowy bez wyżywienia 210 zł (jedna doba),
– 70 zł/osoba bez wyżywienia w pokoju czteroosobowym (jedna doba)
cena za pokój czteroosobowy bez wyżywienia 280 zł (jedna doba).

– 70 zł/osoba bez wyżywienia w pokoju dwuosobowym dla jednej osoby.

– 50 zł/osoba bez wyżywienia w pokoju dwuosobowym
cena za pokój dwuosobowy bez wyżywienia 100 zł,
– 50 zł/osoba bez wyżywienia w pokoju trzyosobowym
cena za pokój trzyosobowy bez wyżywienia 150 zł,
– 50 zł/osoba bez wyżywienia w pokoju czteroosobowym
cena za pokój czteroosobowy bez wyżywienia 200 zł.

– 60 zł/osoba bez wyżywienia w pokoju dwuosobowym dla jednej osoby.

Na życzenie naszych Gości możliwe jest skorzystanie z sauny.
Saunę należy zarezerwować co najmniej dwie godziny wcześniej.
Cena: 60zł za godzinę (maksymalnie 4 osoby).

Regulamin

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Gościniec Chyrowianka uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 6. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 8. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, najpóźniej na drugi dzień.
 9. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.
 10. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu.
 11. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
 12. Osoby niezameldowane w Gościńcu Chyrowianka mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 20:00.
 13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 14. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Kierownictwa,
  w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 15. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 zł.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 17. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.
 18. Gościniec Chyrowianka świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.
 19. Gościniec Chyrowianka ma obowiązek zapewnić:
  – warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
  – wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  – sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Recepcja dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 20. Obiekt ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 21. W obiekcie zabronione jest:
  – wnoszenie własnej żywności i alkoholu na salę restauracyjną,
  – zabieranie ręczników pokojowych,
  – zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa),
  – zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
 22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

Copyright © 2018 chyrowaski.pl.