book online

Winter season 2016/2017
December 16, 2016 to Easter mondat April 17, 2017

The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily
[contact-form-7 404 "Not Found"]

CENTRUM REKREACYJNO – KONFERENCYJNE

CHYROWA-SKI Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. CENTRUM REKREACYJNO – KONFERENCYJNE, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy Karpatom „, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

Cele projektu:

Cele ogólne projektu – wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz rozwój ekonomiczno-gospodarczy i turystyczny regionu, poprzez unowocześnienie oferty rekreacyjno-konferencyjnej.

Cele szczegółowe – rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej regionu i poprawa standardu usług turystycznych, poprzez zakup sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia Baru i Restauracji;

– zwiększenie dochodów poprzez wprowadzenie do oferty nowoczesnej usługi konferencyjno-pobytowej;
– poprawa warunków pobytowych, poprzez wykonanie studni głębinowej;
– zwiększenie zatrudnienia – 1 nowe miejsce pracy;
– wykorzystywanie lokalnego potencjału do rozwoju turystyczno-gospodarczego obszaru, poprzez promocję wspólnych działań marketingowych i wzmacnianie współpracy w zakresie produktów lokalnych i ekologicznych.

Powyższe cele osiągnięte zostały poprzez rozszerzenie i unowocześnienie usługi pobytowo-gastronomicznej oraz konferencyjnej Chyrowa-Ski oraz w oparciu o współpracę z podmiotami współpracującymi.

Cele projektu są zgodne z celami Programu Alpy-Karpatom, gdyż wpływają na rozwój potencjału ekonomicznego województwa podkarpackiego, przyczyniają się do zmniejszania różnic gospodarczo-społecznych słabych strukturalnie regionów peryferyjnych – gm. Dukla. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia oferty turystycznej regionu i podniesienia jakości turystyki przyjaznej środowisku.

Działania inwestycyjne przewidziane w projekcie:
Zakup wyposażenia – sprzętu multimedialnego do Sali Konferencyjnej – tj. nagłośnienia Sali Konferencyjnej, mikrofonu bezprzewodowego, okablowania do sprzętu audio-video, karty bezprzewodowej oraz usługi dostawy i montażu w/w sprzętu;

Zakup wyposażenia Baru – Ekspres do kawy 2-kolbowy, Młynek do kawy, Automat do czekolady oraz Piec konwekcyjno – parowy 3-półkowy z naparowaniem i sondą termiczną

Zakup wyposażenia Restauracji: tj. stołów i ław – 11 Kompletów 8-osobowych; 2 Komplety 6-osobowe; 5 Kompletów 4-osobowych; – Wykonanie studni głębinowej – na potrzeby poprawy warunków pobytowych gości obiektu;

Działania informacyjno-promocyjne:
– utworzenie zakładki na stronie internetowej;
– wydanie folderów;
– umieszczenie tablicy informacyjnej,
– oznakowanie zakupionego wyposażenia i sprzętu naklejkami z logo.

Wszystkie wymienione działania przyczyniają się do osiągnięcia celów projektu i służą unowocześnieniu oferty rekreacyjno-konferencyjnej.

Budżet projektu:

Budżet projektu Kwota netto
w PLN
Całkowite koszty projektu 96 700,00
Dofinansowanie z SPPW 58 020,00
Wkład własny Beneficjenta 38 680,00

 

Wskaźniki i rezultaty projektu: Rezultatem projektu będzie uruchomienie nowej usługi konferencyjnej poprzez zakup sprzętu multimedialnego oraz unowocześnienie obiektu poprzez zakup wyposażenia na potrzeby Baru i Restauracji. Wykonanie studni głębinowej wpłynie na poprawę warunków pobytowych.

Wskaźniki rezultatu:

-wzrost dochodów o ok. 2% w 2015r.
– wzrost zatrudnienia – 1 etat.

Bezpośrednie produkty projektu:
– sprzęt multimedialny do Sali Konferencyjnej: nagłośnienie, mikrofon bezprzewodowy, okablowania do sprzętu audio-video, karta bezprzewodowa;
– wyposażenie Baru: Ekspres do kawy 2-kolbowy, Młynek do kawy, Automat do czekolady, Piec konwekcyjno-parowy 3-półkowy;
– wyposażenie Restauracji – 11 Kompletów 8-osobowych (2ławy +stół); 2 kpl 6-osobowe; 5 kpl 4-osobowych;
– Wykonanie Studni głębinowej – 1 usługa;
– Foldery – 1000szt.
– Zakładka na stronie internetowej
– Tablica informacyjna.

Podsumowanie: Zakupiony sprzęt stanowi wyposażenie obiektu, będzie wykorzystywany na potrzeby obsługi gości przebywających w obiekcie. Dobra jakość pozwoli na wieloletnie użytkowanie, co zapewni trwałość projektu.
Atrakcyjna lokalizacja (stok narciarski) oraz skuteczne działania marketingowe zapewniają coraz większe zainteresowanie ośrodkiem i sprawiają że przyjeżdżają tu osoby z całej Polski i zza granicy. Wykorzystanie tego potencjału do utworzenia tu oddalonego od zgiełku cywilizacji CENTRUM REKREACYJNO-KONFERENCYJNEGO, jest jak najbardziej trafione, oferta skierowana jest zarówno do podmiotów z odległych miejsc, ale w zamyśle ma to być także ośrodek miejscowych spotkań biznesowych.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z UNOWOCZEŚNIONEJ OFERTY OŚRODKA.

Copyright © 2018 chyrowaski.pl.